ฉันอยากรู้ทุกอย่าง

การเปลี่ยนแปลง

Pin
Send
Share
Send


คำภาษาละติน variatio มาถึงที่ Castilian ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลง . นี่คือชื่อของ การกระทำและผลของการเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงแก้ไข

แนวคิดนี้มีประโยชน์หลายอย่างตามบริบท ในด้านของ พันธุศาสตร์ รูปแบบหมายถึง การเปลี่ยนแปลง ที่ลงทะเบียนใน ยีน ของสายพันธุ์หรือประชากร

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเชื่อมโยงกับ วิวัฒนาการ . รูปแบบทางเลือกที่นำเสนอโดยยีนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับโครโมโซมคล้ายคลึงกันเป็นที่รู้จักกัน อัลลีล ซึ่งนิพจน์กำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ หากมีอัลลีลมากมายสำหรับยีนหนึ่งสามารถกำหนดกับผู้อื่นและทำให้เกิด คัดเลือกโดยธรรมชาติ . ดังนั้นการแปรปรวนทางพันธุกรรมมีส่วนทำให้ กระบวนการวิวัฒนาการ .

ในด้านของ เพลง ในทางกลับกันรูปแบบหมายถึง แก้ไขการทำซ้ำภายในกรอบขององค์ประกอบ . มันเป็นเทคนิคที่นำไปสู่การย้ำด้วยการเปลี่ยนแปลงจังหวะทำนองหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ตลอดการทำงาน

ธีมหลักจึงถูกลอกเลียนแบบในหัวข้อย่อย เหล่านั้น การลอกเลียนแบบ พวกเขาเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบ

สำหรับการ คณิตศาสตร์ รูปแบบคือ ส่วนย่อย ซึ่งมีจำนวนองค์ประกอบเท่ากันกับที่ตั้งคำถามแม้ว่าจะมีความแตกต่างในลำดับหรือในองค์ประกอบบางอย่าง

แนวคิดของการเปลี่ยนแปลงยังใช้ใน ภาษาพูด เพื่อตั้งชื่อการดัดแปลงที่อนุญาตให้ทำสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยเป็นหรือสิ่งที่ปกติแล้วคือการเปลี่ยนลักษณะรูปร่างของมันเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้ในบางสิ่ง

สมมติว่า คน มักจะทำพายแอปเปิ้ลด้วย ลูกเกต (ลูกเกด) อย่างไรก็ตามในบ่ายวันหนึ่งเขาตัดสินใจใช้ พรุน . ซึ่งหมายความว่าคุณแนะนำ การเปลี่ยนแปลงในสูตรปกติ .

ใช้กรณีของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี ) ของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ GDP หรือ PBI ตัวอย่างเช่นในทศวรรษที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

Pin
Send
Share
Send